PRIVACYVERKLARING MATTHIJS BOON

Jan van de Heijdentstraat 275
1223 BM Hilversum
KVK: 59588926

 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy

 1. Matthijs Boon neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Matthijs Boon in deze een zogeheten verantwoordelijke.

 

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Van u als websitebezoeker

 1. Naam
 2. Adresgegevens
 3. E-mail
 4. Telefoon
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. IP-adres

 

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarigen

 • Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Matthijs Boon kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@matthijsboon.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Matthijs Boon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen contacten naar aanleiding van uw vraag via de website;
 • U de mogelijkheid te geven om via de website bestellingen te plaatsen en deze af te handelen;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;

B. Bewaartermijnen

 • Matthijs Boon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@matthijsboon.nl

 

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

 • U heeft het recht om:
  – uw persoonsgegevens in te zien;
  – een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  – een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  – verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  – uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  – een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Matthijs Boon hebben, stuur dan een verzoek naar info@matthijsboon.nl
 • Matthijs Boon wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Matthijs Boon u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Matthijs Boon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

6. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

 • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Matthijs Boon u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@matthijsboon.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 • Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

 

7. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE

A. SSL

 • Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Matthijs Boon veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

 • Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
  pagina beveiligd is.

 

8. BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het echt serieus

 • Matthijs Boon neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@matthijsboon.nl.

 

9. VRAGEN

A. Contactpersoon

 • Matthijs Boon heeft Chris Putman aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@matthijsboon.nl